Υποβρύχιοι Κινητήρες 4" Μονοφασικοί

Description:

Η σειρά υποβρυχίων κινητήρων ΝBS4 είναι σχεδιασμένη για σύνδεση με υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνται για την άντληση του νερού σε πηγάδια ή γεωτρήσεις. Οι πιο κοινές εφαρμογές τους είναι για την προμήθεια πόσιμου νερού για τα δημόσια κτίρια και οικιακή χρήση, για την άντληση του νερού ψύξης για βιομηχανική χρήση, για το νερό άρδευσης και το πόσιμο νερό ζώων. Υψηλής ποιότητας μοτέρ σε ανταγωνιστική τιμή!

Table of featuresΥποβρύχιοι Κινητήρες 4" Μονοφασικοί

Υποβρύχιοι Κινητήρες 4" Τριφασικοί

Description:

Η σειρά υποβρυχίων κινητήρων ΝBS4 είναι σχεδιασμένη για σύνδεση με υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνται για την άντληση του νερού σε πηγάδια ή γεωτρήσεις. Οι πιο κοινές εφαρμογές τους είναι για την προμήθεια πόσιμου νερού για τα δημόσια κτίρια και οικιακή χρήση, για την άντληση του νερού ψύξης για βιομηχανική χρήση, για το νερό άρδευσης και το πόσιμο νερό ζώων. Υψηλής ποιότητας μοτέρ σε ανταγωνιστική τιμή!

Table of featuresΥποβρύχιοι Κινητήρες 4" Τριφασικοί

Υποβρύχιοι Κινητήρες 4" Μονοφασικοί

Table of featuresΥποβρύχιοι Κινητήρες 4" Μονοφασικοί

Υποβρύχιοι Κινητήρες 4" Τριφασικοί

Table of featuresΥποβρύχιοι Κινητήρες 4" Τριφασικοί

Υποβρύχιοι Κινητήρες 6"

Table of featuresΥποβρύχιοι Κινητήρες 6"

Υποβρύχιοι Κινητήρες 6"

Table of featuresΥποβρύχιοι Κινητήρες 6"