Υποβρύχιοι Κινητήρες 4"

Description:

Ελαιολίπαντοι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητηρες 4″
Εγγυώνται αξιόπιστη λειτουργία σε γεωτρησεις διαμέτρου 4″ χωρίς παρεμβάσεις συντήρησης.
Μέγιστες εκκινήσεις ανα ώρα: 30
Πλήρεις με καλώδιο: 1,5 m (0,37 – 2,2 kW) / 2,5 m (3,0 – 5,5 kW) / 3,5 m (7,5 kW)
Οι μονοφασικοί κινητήρες δεν περιλαμβάνουν πυκνωτή

Πίνακας χαρακτηριστικώνΥποβρύχιοι Κινητήρες 4

Υποβρύχιοι Κινητήρες 6''

Description:

Ελαιολίπαντοι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητηρες 6”
Εγγυώνται αξιόπιστη λειτουργία σε γεωτρησεις διαμέτρου 6» χωρίς παρεμβάσεις συντήρησης.
Η αντιστάθμιση πίεσης στο εσωτερικό του κινητήρα εξασφαλίζεται με ειδική μεμβράνη.
Μέγιστες εκκινήσεις ανα ώρα: 20
Πλήρεις με καλώδιο: 4 m

Πίνακας χαρακτηριστικώνΥποβρύχιοι Κινητήρες 6''

Υποβρύχιοι Κινητήρες 4"

Description:

Υδρολίπαντοι κινητήρες γεώτρησεων 4″ με ερμητικά κλειστό στάτορα μέσα σε ρητίνη.
Μέγιστες εκκινήσεις ανα ώρα: 20
Προπληρωμένοι με νερό και 100% ελεγμένοι.
Οι μονοφασικοί κινητήρες δεν περιλαμβάνουν πυκνωτή

Πίνακας χαρακτηριστικώνΥποβρύχιοι Κινητήρες 4

Υποβρύχιοι Κινητήρες 6"

Description:

Υδρολίπαντοι κινητήρε;ς γεωτρήσεων 6» με ερμητικά κλειστό στάτορα μέσα σε ρητίνη.
Υψηλής απόδοσης και μειωμένης κατανάλωσης.
Διαθέσιμοι για εκκίνηση Αστέρα-Τρίγωνο (ΥΔ)
Μέγιστες εκκινήσεις ανα ώρα: 20
Πλήρεις με καλώδιο: 4 m

Πίνακας χαρακτηριστικώνΥποβρύχιοι Κινητήρες 6