Σειρά Η5Α

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά Η5Α

Σειρά Η5Β

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά Η5Β

Σειρά Η5C

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά Η5C

Σειρά Η5D

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά Η5D

Σειρά Η5E

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά Η5E