Υποβρύχιες Αντλίες 4"

Πίνακας χαρακτηριστικώνΥποβρύχιες Αντλίες 4

Υποβρύχιες Αντλίες Πηγαδιών Πλαστικές

Description:
Αντλίες κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια, αποθήκες και δεξαμενές νερού, ανακύκλωση του νερού της βροχής.
Πίνακας χαρακτηριστικώνΥποβρύχιες Αντλίες Πηγαδιών Πλαστικές

Υποβρύχιες Αντλίες Πηγαδιών Σειρά ACUATEC

Description:

Παρέχονται με ενσωματωμένο πυκνωτή. Ιδιαίτερα κατάλληλες για άρδευση, ενίσχυση νερού, μεταφορά νερού, άδειασμα πλημμυρισμένων υπογείων ή δωματίων, τόσο για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΥποβρύχιες Αντλίες Πηγαδιών Σειρά ACUATEC

Υποβρύχιες Αντλίες Πηγαδιών Σειρά ACUABIG

Description:

Παρέχονται με ενσωματωμένο πυκνωτή. Ιδιαίτερα κατάλληλες για άρδευση, ενίσχυση νερού, μεταφορά νερού, άδειασμα πλημμυρισμένων υπογείων ή δωματίων, τόσο για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΥποβρύχιες Αντλίες Πηγαδιών Σειρά ACUABIG