Υποβρύχιες Αντλίες 5"

Description:

Υποβρύχια αντλία για παροχή νερού από φρεάτια ή δεξαμενές.
Κατάλληλες για οικιακή χρήση, κήπο και στάγδην άδρευση.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΥποβρύχιες Αντλίες 5

Aquafluss

Description:

Ηλεκτρικές υποβρύχιες αντλίες πολυβάθμιες με ενσωματωμένη ηλεκτρονική
ρύθμιση πίεσης και βαλβίδα ελέγχου η οποία επιτυγχάνει τον αυτοματισμό
εκκίνησης και τερματισμού και προστατεύει από ξηρά λειτουργία. Κατάλληλες
για πηγάδια, δεξαμενές, εκκένωση φρεατίων κ.α.
Μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 60gr/m
Μέγιστη θερμοκρασία νερού 35°C
Διαθέτει ενσωματωμένο φλοτέρ και 20 μέτρα καλώδιο τύπου H07RN-F με φις
Για σωστή χρήση, τοποθετήστε ένα μικρό δοχείο διαστολής.

Πίνακας χαρακτηριστικώνAquafluss