Υποβρύχιες πολυβάθμιες αντλίες γεωτρήσεων 4". Με βαλβίδα ενσωματωμένη στο στόμιο εξόδου παροχής και φλάντζα αντλίας για συναρμολόγηση με κινητήρες. Οι πιο κοινές εφαρμογές είναι αστικές και γεωργικές.

Σειρά 4S 100

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά 4S 100

Σειρά 4S 140

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά 4S 140

Σειρά 4S 200

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά 4S 200

Σειρά 4S 400

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά 4S 400

Σειρά 4S3

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά 4S3

Σειρά 4S6

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά 4S6

Σειρά 4S10

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά 4S10

Σειρά 4S14

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά 4S14

Σειρά 4S24

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά 4S24