Πίνακες Προστασίας Μονοφασικών Υποβρύχιων Κινητήρων

Description:

Οι πίνακες αυτοί είναι εξοπλισμένοι με λεπτομέρειες σύνδεσης, ένα πυκνωτή, προστασία υπερφόρτωσης και ρελέ που προστατεύουν τον κινητήρα από υπερθέρμανση.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΠίνακες Προστασίας Μονοφασικών Υποβρύχιων Κινητήρων

Ηλεκτονικοί Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Υποβρύχιων Κινητήρων

Description:
 • Ηλεκτρονικός πίνακας με μικροεπεξεργαστή.
 • Χαμηλή τάση εισόδου για εξωτερικό έλεγχο με πιεζοστάτη ή φλοτέρ για χαμηλότερη επιτρεπτή στάθμη.
 • Δυνατότητα επιλογής Control Switch ή φλοτέρ για έλεγχο χαμηλότερης επιτρεπτής στάθμης (επαφές ΝΟ ή NC).
 • Φωτεινή ένδειξη συναγερμού για στεγνή λειτουργία (cos φ), ελάχιστη επιτρεπτή στάθμη και άνοδο ή πτώση τάσης.
 • Φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης προστασίας από υπερφόρτωση.
 • Κουμπί για την επιλογή λειτουργιών automatic/off/manual και για επαναρύθμιση του συναγερμού.
 • Προστασία από υπερφορτώσεις στις τάσεις με ρυθμιστή ισχύος και εξωτερικό φωτεινό συναγερμό σε περίπτωση ενεργοποίησης.
 • Καθυστέρηση ενεργοποίησης της προστασίας από υπερφόρτωση 4 δευτερόλεπτα.
 • Επιλογή ενεργοποίησης εξωτερικού συναγερμού σε περίπτωση ανόδου ή πτώσης της τάσης.
 • Προστασία από στεγνή λειτουργία βάσει του παράγοντα cos φ (COS FI) με δυνατότητα ρύθμισης του cos φ από 0,3 έως 0,9 και διακόπτη ενεργοποίησης της λειτουργίας.
 • Επιλογή ενεργοποίησης αυτόματης επανεκκίνησης της συσκευής προστασίας από στεγνή λειτουργία με 4 προσπάθειες σε 90 λεπτά (μετά από 5’/20΄/40΄/90΄). Επιλογή για επιπλέον προσπάθειες μετά από τις 4 πρώτες με ρεγουλατόρο ρύθμισης των διαστημάτων από 1 ώρα έως 24 ώρες.
 • Ασφάλειες προστασίας κινητήρα.
 • Ασφάλειες προστασίας βοηθητικών κυκλωμάτων.
 • Θερμοπλαστική εξωτερική θήκη.
Πίνακας χαρακτηριστικώνΗλεκτονικοί Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Υποβρύχιων Κινητήρων

Ηλεκτονικοί Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας 2 Υποβρύχιων Κινητήρων

Description:
 • Ηλεκτρονικός πίνακας με μικροεπεξεργαστή.
 • Παροχή ισχύος 350/60Ηz 230/400V ± 10%.
 • Πολύ χαμηλή τάση εισόδου για εξωτερικό έλεγχο με ηλεκτρόδια στάθμης πιεζοστάτη ή φλοτέρ.
 • Πολύ χαμηλή τάση εισόδου για εξωτερικό έλεγχο με ηλεκτρόδια στάθμης πιεζοστάτη ή φλοτέρ.
 • Δουλεύει με: Α) 5 ηλεκτρόδια στάθμης: 1-common, 2-σταματάει τις αντλίες, 3-έλεγχος αντλίας Νο1, 4-έλεγχος αντλίας Νο2, 5-συναγερμός.
   Β) ή με 4 φλοτερ λυμάτων: 1-σταματάει τις αντλίες, 2-έλεγχος αντλίας Νο1, 3-έλεγχος αντλίας Νο 2, 4-συναγερμός.
   Γ) ή με 3 κανονικά φλοτέρ: 1-έλεγχος αντλίας Νο 1, 2-έλεγχος ανλίας Νο2, 3-συναγερμός.
 • 2 εσωτερικοί διακόπτες για τις υποδοχές ηλεκτροδίων στάθμης, φλοτέρ λυμάτων ή κανονικών φλοτέρ.
 • Πολύ χαμηλό voltage εισόδου για εξωτερικό έλεγχο από συναγερμό, ηλεκτρόδια στάθμης/φλοτέρ.
 • 4 ρεγουλατόροι για την ρύθμιση της ευαισθησίας των ηλεκτροδίων.
 • Πολύ χαμηλό voltage διακοπής λειτουργίας κινητήρα από το σχετικό θερμικό κουμπί ή από τον αισθητήρα Ν.C.
 • Λαμπάκι λειτουργίας.
 • 2 λαμπάκια  λειτουργίας κινητήρων.
 • 2 λαμπάκια ενεργοποίησης προστασίας κινητήρων από υπερφόρτωση.
 • Λαμπάκι συναγερμού για μέγιστη επιτρεπτή σταθμη ύδατος.
 • Διακόπτες για automatic/off/manual λειτουργίες (η τελευταία εντολή έχει επιλογή αυτόματης επιστροφής)
 • Ρυθμιζόμενες προστατευτικες συσκευές για τον έλεγχο υπερφόρτωσης και καθυστέρησης διακοπής λειτουργίας.
 • Εξωτερικό κουμπί για την επανεκκίνηση της προστασίας από υπερφόρτωση.
 • Διακόπτης απενεργοποίησης συναγερμού για μέγιστη επιτρεπτή στάθμη ύδατος.
 • Έξοδος συναγερμού 24v-1A με ασφάλεια.
 • Στάνταρντ εναλλαγέας 2 ηλεκτραντλιών (ενεργοποίηση δεύτερης αντλίας με καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων).
 • Ασφάλειες προστασίας κινητήρα.
 • Ασφάλειες προστασίας βοηθητικών κυκλωμάτων.
 • Θερμοπλαστική εξωτερική θήκη (μέχρι 7kw) ή μεταλλική θήκη (10-16kw).
 • Έξοδοι με στηρίγματα καλωδίων.
Πίνακας χαρακτηριστικώνΗλεκτονικοί Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας 2 Υποβρύχιων Κινητήρων