Σειρά DV

Description:

Αντλία αποχέτευσης υγρών φορτίων με φτερωτή τύπου VORTEX για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για πολύ βαριά χρήση.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά DV

Σειρά DC Φυγοκεντρικές

Description:
Φυγοκεντρική αντλία αποστράγγισης που εγγυάται υψηλή απόδοση. Ιδανική για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.  Ειδικά σχεδιασμένη για πολύ βαριά χρήση.
Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά DC Φυγοκεντρικές

Σειρά DΜ Μονοκάναλες

Description:

Μονοκάναλη φυγοκεντρική αντλία αποστράγγιση. Εγγυάται υψηλή ικανότητα και  άριστη απόδοση. Ιδανική για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για πολύ βαριά χρήση.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά DΜ Μονοκάναλες

Σειρά DTR Με Κοπτήρα

Description:

Φυγοκεντρική αντλία αποστράγγισης που εγγυάται υψηλή απόδοση. Ο κοπτήρας επιτρέπει την αποστράγγιση σε βιομηχανικά, αστικά και ζωοτεχνικά λύματα όπου βρίσκονται αιωρούμενα στερεά και συνθλίβονται.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΣειρά DTR Με Κοπτήρα