Αυτός ο τεμαχιστής ξύλου εξοπλισμένος με κινητήρα βενζίνης, είναι ένας εξαιρετικός ανακυκλωτής υπολειμμάτων.

Κόβει κλαδιά μέχρι 6,5 εκατοστά σε διάμετρο και σχίζει απορρίμματα κήπων δημιουργώντας ροκανίδι ή αχυρόστρωμα που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στον κήπο. Ο ρυθμιζόμενος τεμαχιστής επιτρέπει διαφορετικά μεγέθη του υλικού των αποβλήτων.

ZO 555R

ROBIN SUBARU EX 17
Βενζινοκινητήρας:
6.0hp
Ισχύς:
53kg
Βάρος:
2+10
Αριθμός μαχαιριών:
4.5
Μέγιστη διάμετρος κοπής (cm):

ZE 400H

HONDA GX270
Βενζινοκινητήρας:
9.0hp
Ισχύς:
134kg
Βάρος:
2+10
Αριθμός μαχαιριών:
6.5
Μέγιστη διάμετρος κοπής (cm):