Τροχιστικά Αλυσίδων

Description:

Τροχιστικά Αλυσίδων με βελτιωμένη κατασκευή και εργονομία για βελτιωμένη απόδοση. Το τέντωμα της αλυσίδας του σφιχτήρα είναι νέας κατασκευής και εξασφαλίζει καλύτερη σύσφιξη κάθε τύπου αλυσίδας από την βαθμίδα 1/4″ ως 3/4″. Ο βραχίονας μπορεί να ασφαλίζεται στη θέση του με τη βοήθεια ενός ειδικού κουμπιού που παρέχει υψηλή ασφάλεια. To νέο ελατήριο του βραχίονα είναι από ειδικό υλικό για να επιβεβαιώσει την απόδοση χωρίς να αυξάνεται η προσπάθεια του χειριστή. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για το εργαστήριο κάθε επαγγελματία.

Συναρμολογητής Αλυσίδας

Description:

Καθηλωτική μηχανή κομπλέ. Ιδανική για στερέωση όλων των τύπων αλυσίδας.

Αποσυναρμολογητής Αλυσίδας

Description:

Αποσυναρμολογητής αλυσίδας κομπλέ. Ιδανικό για αποσυναρμολόγηση όλων των τύπων αλυσίδας 1/4″ – 325″ – 3/8″ – 404″.

Δίσκοι Τροχιστικών

145 Χ 22,2 Χ 8
Δίσκος Χονδρός:
145 Χ 22,2 Χ 4,7
Δίσκος Μεσαίος:
145 Χ 22,2 Χ 3,2
Δίσκος Ψιλός:

Μπουζόκλειδα

13x19
17x19
13x16
11x16
11x19
10x19

Μπουζί CHAMPION

ΘΑΜΝ/ΚΩΝ - ΑΛ/ΝΩΝ (ΜΕΣΑ ΑΚΙΔΑ)
CJ-8:
ΘΑΜΝ/ΚΩΝ - ΑΛ/ΝΩΝ (ΕΞΩ ΑΚΙΔΑ)
CJ-7Y:
ΒΕΝΖ/ΡΩΝ (ΕΞΩ ΑΚΙΔΑ)
L86-C:
ΘΑΜΝ/ΚΩΝ - ΑΛ/ΝΩΝ
J8C:
ΜΙΚΡΑ ΑΛ/ΝΩΝ
DJ-8J:
ΒΕΝΖ/ΡΩΝ (ΜΕΣΑ ΑΚΙΔΑ)
J7-LM: