Μοτοτριβέλλα Βενζινοκίνητη

ΜΤ 50
Τύπος:
Κινητήρας δίχρονος 48cm 2hp/ σχέση στροφών 40:1
Περιγραφή:
9.0kg
Βάρος:

Αρίδες

Πίνακας χαρακτηριστικώνΑρίδες