Αερόψυκτα Ανοικτού Τύπου 3000rpm

Πίνακας χαρακτηριστικώνΑερόψυκτα Ανοικτού Τύπου 3000rpm

Υδρόψυκτα Ανοικτού Τύπου 1500rpm

Πίνακας χαρακτηριστικώνΥδρόψυκτα Ανοικτού Τύπου 1500rpm

Υδρόψυκτα Κλειστού Τύπου (Αθόρυβες) 1500rpm

Πίνακας χαρακτηριστικώνΥδρόψυκτα Κλειστού Τύπου (Αθόρυβες) 1500rpm