Πιεστικά συγκροτήματα αυτόματης λειτουργίας με φυγοκεντρικές ή αυτόματης αναρροφήσεως ηλεκτραντλίες. Κάθε συγκρότημα που είναι έτοιμο προς λειτουργία, αποτελείται από μία ηλεκτραντλία, έναν πιεζοστάτη, μανόμετρο, ταφ, (προαιρετικά ένα εύκαμπτο σωλήνα) και καλώδιο παροχής με βύσμα. Οι προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος σχετίζονται με την προσαρμοσμένη ηλεκτραντλία, τη χωρητικότητα του δοχείου και το βαθμό του διακόπτη πίεσης.

Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται παντός τύπου πιεστικά συγκροτήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης. 

Σφαιρικό Δοχείο 24lt με Ογκομετρική Αντλία PM45

24lt Σφαιρικό
Πιεστικό Δοχείο:
PM 45M
Τύπος Αντλίας:
1 ΗΡ
Ισχύς:
1" Χ 1"
Στόμιο Αντλίας:
35 m
Μέγιστο Μανομετρικό (Hmax):
2.4 m³/h
Μέγιστη Παροχή (Qmax):

Κυλινδρικό Δοχείο 24lt με Αντλία Αυτομάτου Αναρροφήσεως CAM 100/00

24lt Κυλινδρικό
Πιεστικό Δοχείο :
CAM 100/00
Τύπος Αντλίας:
1,0 ΗΡ
Ισχύς:
1" Χ 1"
Στόμιο Αντλίας:
47m
Μέγιστο Μανομετρικό (Hmax):
3.0 m³/h
Μέγιστη Παροχή (Qmax):