ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ Πρόκειται για την κλασική αντλίας αυτόματης αναρρόφησης, ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ πλευρικού υδάτινου δακτύλιου. Αυτή η υδραυλική ιδιαιτερότητα της προσδίδει μια εξαιρετική ικανότητα αυτόματης έγχυσης, ακόμα και σε ασυνεχή διαθεσιμότητα στην αναρρόφηση, του υγρού προς μετάγγιση (παρουσία αέρα ή άλλων αερίων). Συνιστάται ιδιαίτερα για τη μετάγγιση ή τη μεταφορά διαυγασμένων υγρών όπως: ΟΙΝΟΣ - ΜΟΥΣΤΟΣ - ΓΑΛΑ - ΞΥΔΙ - ΑΛΜΥΡΟ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ - ΛΑΔΙ, με ιξώδες που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις βαθμούς ENGLER ή τους τριάντα βαθμούς CENTISTORES. Τα προς μετάγγιση υγρά πρέπει νάναι ουδέτερα και διαυγή ή να περιέχουν μόνο ένα μικρό ποσοστό αιωρούμενων στερεών (το πολύ 0,2 – 0,5 %) με χαρακτηριστικά σκληρότητας και κοκκομετρίας, τέτοια ώστε να μην προκαλούν φθορά στις εσωτερικές επιφάνειες τριβής της αντλίας. Στις οριακές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί στο σωλήνα αναρρόφησης, ένα φίλτρο με σφιχτό πλέγμα.

MARINA 20-12V

2000 l/h
Παροχή:
0.5 hp
Ισχύς:
24 m
Μανομετρικό (Ηmax):
2850 rpm
Στροφές:
6 kg
Βάρος:

MARINA 20-24V

2000 l/h
Παροχή:
0.5 hp
Ισχύς:
24 m
Μανομετρικό (Ηmax):
2850 rpm
Στροφές:
6 kg
Βάρος:

MARINA 25-12V

3000 l/h
Παροχή:
0.6 hp
Ισχύς:
24 m
Μανομετρικό (Ηmax):
2850 rpm
Στροφές:
7 kg
Βάρος:

MARINA 25-24V

3000 l/h
Παροχή:
0.6 hp
Ισχύς:
24 m
Μανομετρικό (Ηmax):
2850 rpm
Στροφές:
7 kg
Βάρος: