Ορειχάλκινη αντλία αυτόματης αναρρόφησης, διπλής ενέργειας. Η υδραυλική ιδιαιτερότητα της προσδίδει μια εξαιρετική ικανότητα αυτόματης έγχυσης, ακόμα και σε ασυνεχή διαθεσιμότητα στην αναρρόφηση, του υγρού προς μετάγγιση (παρουσία αέρα ή άλλων αερίων). Συνιστάται ιδιαίτερα για τη μετάγγιση ή τη μεταφορά διαυγασμένων υγρών όπως: Κρασί - Μούστο - Γάλα - Ξύδι - Λάδι - Υφάλμυρο Νερό.

BEM-20

1700 l/h
Παροχή:
0.5 hp
Ισχύς:
25 m
Μανομετρικό (Ηmax):
2850 rpm
Στροφές:
5 kg
Βάρος:

BEM-25

2400 l/h
Παροχή:
0.6 hp
Ισχύς:
12 m
Μανομετρικό (Ηmax):
1450 rpm
Στροφές:
6 kg
Βάρος:

BEM-30

5000 l/h
Παροχή:
1.0 hp
Ισχύς:
15 m
Μανομετρικό (Ηmax):
1450 rpm
Στροφές:
10 kg
Βάρος:

BEM-40

6500 l/h
Παροχή:
1.2 hp
Ισχύς:
15 m
Μανομετρικό (Ηmax):
1450 rpm
Στροφές:
11 kg
Βάρος:

BEM-50

15000 l/h
Παροχή:
3.0 hp
Ισχύς:
25 m
Μανομετρικό (Ηmax):
1450 rpm
Στροφές:
22 kg
Βάρος: