Αντλία σκέτη, ορειχάλκινες ή ανοξείδωτες αυτόματης αναρρόφησης, διπλής ενέργειας. Η υδραυλική ιδιαιτερότητα της προσδίδει μια εξαιρετική ικανότητα αυτόματης έγχυσης, ακόμα και σε ασυνεχή διαθεσιμότητα στην αναρρόφηση, του υγρού προς μετάγγιση (παρουσία αέρα ή άλλων αερίων). Συνιστάται ιδιαίτερα για τη μετάγγιση ή τη μεταφορά διαυγασμένων υγρών όπως: Κρασί - Μούστο - Γάλα - Ξύδι - Λάδι - Υφάλμυρο Νερό.

DRILL 20

2850
Στροφές RPM (max.):
24 m
Μανομετρικό (H max.):
1500 lt/h
Παροχή (Q max.):
Ø20
Στόμιο:

N-20

1500/3000
Στροφές RPM (max.):
26 m
Μανομετρικό (H max.):
1700 lt/h
Παροχή (Q max.):
Ø20
Στόμιο:

N-25

1500/3000
Στροφές RPM (max.):
45 m
Μανομετρικό (H max.):
2500 lt/h
Παροχή (Q max.):
Ø25
Στόμιο:

N-30

1500/3000
Στροφές RPM (max.):
50 m
Μανομετρικό (H max.):
5000 lt/h
Παροχή (Q max.):
Ø30
Στόμιο:

N-40

1500/3000
Στροφές RPM (max.):
56 m
Μανομετρικό (H max.):
6500
Παροχή (Q max.):
Ø40
Στόμιο:

N-50

1500/3000
Στροφές RPM (max.):
36 m
Μανομετρικό (H max.):
15000 lt/h
Παροχή (Q max.):
Ø50
Στόμιο:

NOVAX N-20

2850
Στροφές RPM (max.):
24 m
Μανομετρικό (H max.):
1700 lt/h
Παροχή (Q max.):
Ø
Στόμιο:

NOVAX N-25

1450
Στροφές RPM (max.):
12 m
Μανομετρικό (H max.):
2500 lt/h
Παροχή (Q max.):
Ø25
Στόμιο:

NOVAX N-30

1450
Στροφές RPM (max.):
15 m
Μανομετρικό (H max.):
5000 lt/h
Παροχή (Q max.):
Ø30
Στόμιο:

NOVAX N-40

1450
Στροφές RPM (max.):
15 m
Μανομετρικό (H max.):
6500 lt/h
Παροχή (Q max.):
Ø40
Στόμιο:

NOVAX N-50

1450
Στροφές RPM (max.):
24 m
Μανομετρικό (H max.):
15000 lt/h
Παροχή (Q max.):
Ø50
Στόμιο: