Ανοξείδωτη αντλία αυτόματης αναρρόφησης, διπλής ενέργειας. Η υδραυλική ιδιαιτερότητά της προσδίδει μια εξαιρετική ικανότητα αυτόματης έγχυσης, ακόμα και σε ασυνεχή διαθεσιμότητα στην αναρρόφηση του υγρού προς μετάγγιση (παρουσία αέρα ή άλλων αερίων). Συνιστάται ιδιαίτερα για τη μετάγγιση ή τη μεταφορά διαυγασμένων υγρών όπως: Κρασί - Μούστο - Γάλα - Ξύδι - Λάδι - Υφάλμυρο Νερό.

NOVAX-20

1700 l/h
Παροχή :
0,5 hp
Ισχύς:
25 m
Μανομετρικό (Ηmax):
2850 rpm
Στροφές :
5 kg
Βάρος:

NOVAX-25

2400 l/h
Παροχή :
0.6 hp
Ισχύς:
12 m
Μανομετρικό (Ηmax):
1450 rpm
Στροφές :
6 kg
Βάρος:

NOVAX-35

5000 l/h
Παροχή :
1.0 hp
Ισχύς:
15 m
Μανομετρικό (Ηmax):
1450 rpm
Στροφές :
10 kg
Βάρος:

NOVAX-40

6500 l/h
Παροχή :
1.2 hp
Ισχύς:
15 m
Μανομετρικό (Ηmax):
1450 rpm
Στροφές :
11 kg
Βάρος:

NOVAX-50

15000 l/h
Παροχή :
3.0 hp
Ισχύς:
25 m
Μανομετρικό (Ηmax):
1450 rpm
Στροφές :
22 kg
Βάρος: