Περιφερειακές Ογκομετρικές - Σειρά PM

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή ορειχάλκινη
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 416
Θερμοκρασία Υγρού: 0 – 90°C
Πίεση Λειτουργίας: max 6 bar (PM 45), max 8 bar (PM 80)
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Κατάλληλες για μικρά οικιακά συστήματα και απλές βιομηχανικές εφαρμογές. Χαρακτηρίζονται
από μια σημαντική αναλογία μεταξύ απόδοσης και απαιτούμενης παροχής.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΠεριφερειακές Ογκομετρικές - Σειρά PM

Αυτομάτου Αναρροφήσεως - Σειρά JET

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή Πλαστική ή Ορειχάλκινη
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 416
Θερμοκρασία Υγρού: 0 – 50°C
Πίεση Λειτουργίας: max 6 bar (CAM 100), max 8 bar
(CAM 200-300)
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός
προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Φυγοκεντρική αντλία αυτόματης αναρρόφησης για παροχή
νερού κατάλληλη για μικρά οικιακά συστήματα, που μπορούν
να συνδεθούν με πιεστικά δοχεία για τη μεταφορά υγρών και το
άδειασμα δεξαμενών. Χρησιμοποιείται επίσης για τη κηπουρική.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΑυτομάτου Αναρροφήσεως - Σειρά JET

Αυτόματου Αναρροφήσεως - Σειρά CAB

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή Πλαστική
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 303 στο υδραυλικό μέρος
Θερμοκρασία Υγρού: 0 – 50°C
Πίεση Λειτουργίας: max 8 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Αυτομάτου αναρροφήσεως φυγοκεντρική αντλία για παροχή νερού (ακόμη και αν
αναμειγνύεται με αέρα) σε μεσαίες οικιακες και αστικές εγκαταστάσεις. Όταν συνδυάζεται
με πιεστικό δοχείο, αποτελούν ένα αυτόματο σύστημα πίεσης.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΑυτόματου Αναρροφήσεως - Σειρά CAB

Αυτομάτου Αναρροφήσεως - Σειρά JET INOX

Description:

Σώμα ανοξείδωτο AISI 304
Φτερωτή ανοξείδωτη AISI 304
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 416
Θερμοκρασία Υγρού: 0 – 50°C
Πίεση Λειτουργίας: max 6 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση
μόνωσης F
Αυτομάτου αναρροφήσεως φυγοκεντρική αντλία για παροχή νερού (ακόμη και
αν αναμειγνύεται με αέρα) σε μεσαίες οικιακες και αστικές εγκαταστάσεις. Όταν
συνδυάζεται με πιεστικό δοχείο αποτελούν ένα αυτόματο σύστημα πίεσης.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΑυτομάτου Αναρροφήσεως - Σειρά JET INOX

Μονόφτερες Φυγοκεντρικές - Σειρά CM

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή Πλαστική (/00) ή Ορειχάλκινη (/01)
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 416 (CM 100) AISI 303 (CM 164 – 310)
Θερμοκρασία Υγρού: Φτερωτή πλαστική 0 – 50°C / Φτερωτή Ορειχάλκινη 0 – 90°C
Πίεση Λειτουργίας: max 6 bar (CM 100), max 8 bar (CM 164 – 310)
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Φυγόκεντρη αντλία ενιαίας φτερωτής, εξαιρετικά αθόρυβη κατάλληλη για οικιακή, αστική
και βιομηχανική εφαρμογή, με μία πολύ επίπεδη καμπύλη για να εξασφαλίζεται η σταθερή
πίεση με μεταβαλλόμενους ρυθμούς ροής.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΜονόφτερες Φυγοκεντρικές - Σειρά CM

Δίφτερες Φυγοκεντρικές - Σειρά CB

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή Ορειχάλκινη
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 303
Θερμοκρασία Υγρού: 0 – 90°C
Πίεση Λειτουργίας: max 11 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Δίφτερη φυγοκεντρική αντλία για την κατασκευή πιεστικών συστημάτων για αστικές και
βιομηχανικές εγκατάστασεις.
Οι δύο αντιπαρατιθέμενες φτερωτές εξασφαλίζουν μεγάλο μανοκεντρικό ύψος με καλή παροχή.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΔίφτερες Φυγοκεντρικές - Σειρά CB

Δίφτερες Ημιαυτόματες - Σειρά MB

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή Πλαστική
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 303
Θερμοκρασία Υγρού: 0 – 50°C
Πίεση Λειτουργίας: max 8 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Φυγοκεντρικές αντλίες compact δύο φτερωτών για κατασκευή συστημάτων πίεσης για
αστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Εγγυάται καλή αναλογία μεταξύ πίεσης και παροχής.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΔίφτερες Ημιαυτόματες - Σειρά MB

Αθόρυβες Πολυβάθμιες - Σειρά ULTRA

Description:

Σώμα ανοξείδωτο AISI 304
Φτερωτή πλαστική Noryl
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη εως 6 φτερωτές, καρβίδιο πυριτίου από 7 φτερωτές και άνω
Άξονας ανοξείδωτος AISI 303
Θερμοκρασία Υγρού: -5 ÷ +35°C
Πίεση Λειτουργίας: max 8,5 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44,
κλάση μόνωσης F
Πολυβάθμιες ανοξείδωτες οριζόντιες αντλίες για άντληση καθαρών υδάτων με
υψηλή πίεση.
Κατάλληλες για άρδευση, επεξεργασία νερού, θέρμανση και κλιματισμό, συστήματα
πλύσης και πόσιμου νερού.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΑθόρυβες Πολυβάθμιες - Σειρά ULTRA

Αθόρυβες Πολυβάθμιες Κάθετες - Σειρά ULTRA V

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή πλαστική Noryl
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη εως 6 φτερωτές, καρβίδιο πυριτίου από 7 φτερωτές και άνω
Άξονας ανοξείδωτος AISI 304
Θερμοκρασία Υγρού: -5 ÷ +35°C
Πίεση Λειτουργίας: max 8 bar εως 6 φτερωτές, 14 bar από 7 φτερωτές και άνω
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Πολυβάθμιες ανοξείδωτες οριζόντιες αντλίες για άντληση καθαρών υδάτων με υψηλή πίεση.
Κατάλληλες για άρδευση, επεξεργασία νερού, θέρμανση και κλιματισμό, συστήματα πλύσης
και πόσιμου νερού.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΑθόρυβες Πολυβάθμιες Κάθετες - Σειρά ULTRA V

Αθόρυβες Πολυβάθμιες INOX - Σειρά ULTRA S

Description:

Σώμα ανοξείδωτο AISI 304
Φτερωτή ανοξείδωτη AISI 304
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη εως 6 φτερωτές, καρβίδιο πυριτίου από
7 φτερωτές και άνω.
Άξονας ανοξείδωτος AISI 303
Θερμοκρασία Υγρού: -15 ÷ +110°C
Πίεση Λειτουργίας: max 8,5 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44,
κλάση μόνωσης F.
Πολυβάθμιες ανοξείδωτες οριζόντιες αντλίες για άντληση καθαρών υδάτων
με υψηλή πίεση.
Κατάλληλες για άρδευση, επεξεργασία νερού, θέρμανση και κλιματισμό,
συστήματα πλύσης και πόσιμου νερού.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΑθόρυβες Πολυβάθμιες INOX - Σειρά ULTRA S

Αθόρυβες Πολυβάθμιες INOX - Σειρά ULTRA SV

Description:

Σώμα ανοξείδωτο AISI 304
Φτερωτή ανοξείδωτη AISI 304
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη εως 6 φτερωτές, καρβίδιο πυριτίου από 7 φτερωτές και άνω
Άξονας ανοξείδωτος AISI 304
Θερμοκρασία Υγρού: +5 ÷ +110°C
Πίεση Λειτουργίας: max 8 bar εως 6 φτερωτές, 14 bar από 7 φτερωτές και άνω
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Πολυβάθμιες ανοξείδωτες οριζόντιες αντλίες για άντληση καθαρών υδάτων με υψηλή πίεση.
Κατάλληλες για άρδευση, επεξεργασία νερού, θέρμανση και κλιματισμό, συστήματα
πλύσης και πόσιμου νερού.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΑθόρυβες Πολυβάθμιες INOX - Σειρά ULTRA SV

Χαμηλής Πιέσεως - Σειρά CS

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή μαντέμι
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας ανοξείδωτος AISI 416 (CS 100), AISI 303 (CS 200 – CS 550)
Θερμοκρασία Υγρού: 0 – 90°C
Πίεση Λειτουργίας: max 6 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Φυγόκεντρη αντλία μονόφτερη ανοιχτού τύπου, μέσης πίεσης και υψηλής παροχής
χαρακτηριζόμενη από τα στόμια των 2″, 3″ και 4″. Κυρίως χρησιμοποιείται στη γεωργία
και σε εφαρμογές που απαιτούν παροχή υψηλού επιπέδου.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΧαμηλής Πιέσεως  - Σειρά CS

Χαμηλής Πιέσεως - Σειρά CH

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή ορειχάλκινη (CH210 -310), μαντέμι (CH400)
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας ανοξείδωτος AISI 303
Θερμοκρασία Υγρού: 0 – 90°C
Πίεση Λειτουργίας: max 6 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση
μόνωσης F
Φυγόκεντρες αντλίες που συνδυάζουν μέτρια πίεση με μέση-υψηλή παροχή,
ιδανικές για άρδευση τύπου υδρονέφωσης και γενικότερα όπου εκτός από την
αθόρυβη λειτουργία απαιτείται μία ελαφρά πίεση με μεταβλητή ροή.
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΕΙΡΑ CS
Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή μαντέμι
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας ανοξείδωτος AISI 416 (CS 100), AISI 303 (CS 200 – CS 550)
Θερμοκρασία Υγρού: 0 – 90°C
Πίεση Λειτουργίας: max 6 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Φυγόκεντρη αντλία μονόφτερη ανοιχτού τύπου, μέσης πίεσης και υψηλής παροχής
χαρακτηριζόμενη από τα στόμια των 2″, 3″ και 4″. Κυρίως χρησιμοποιείται στη γεωργία
και σε εφαρμογές που απαιτούν παροχή υψηλού επιπέδου.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΧαμηλής Πιέσεως - Σειρά CH

Μονοβάθμιες Με Φτερωτή Ανοιχτού Τύπου - Σειρά CR

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή πλαστική
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας ανοξείδωτος AISI 416
Θερμοκρασία Υγρού: 0 – 50°C
Πίεση Λειτουργίας: max 6 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης F
Φυγόκεντρες αντλίες μεσαίας παροχής για τις μικρές και μεσαίες γεωργικές εφαρμογές.
Φτερωτή ανοιχτού τύπου που επιτρέπει τη διέλευση στερεών σωματιδίων (max Ø 10 mm).

Πίνακας χαρακτηριστικώνΜονοβάθμιες Με Φτερωτή Ανοιχτού Τύπου - Σειρά CR

Φυγόκεντρες Υψηλών Αποδόσεων - Σειρά CM norm.

Description:

Σώμα από μαντέμι
Φτερωτή μαντέμι
Στεγανό από κεραμικό γραφίτη
Άξονας ανοξείδωτος AISI 304
Θερμοκρασία Υγρού: -10÷ + 90°C
Πίεση Λειτουργίας: max 10 bar
Κινητήρας διπολικός με θερμικό προστασίας. Βαθμός προστασίας IP55, κλάση μόνωσης F
Οριζόντιες φυγόκεντρες αντλίες Μονομπλόκ, κατασκευασμένες με τα πρότυπα EN 733.
Χρησιμοποιούνται ευρέως σε συστήματα παροχής νερού, συστήματα πίεσης και
πυρόσβεσης, εφαρμογές ψύξης, θέρμανσης, άρδευσης καθώς και σε αγροτικές και
βιομηχανικές εφαρμογές.

Πίνακας χαρακτηριστικώνΦυγόκεντρες Υψηλών Αποδόσεων - Σειρά CM norm.