Βενζινοκίνητα αντλητικά τετράχρονα με αντλία αλουμινίου, αυτομάτου αναρροφήσεως με δυνατότητα αναρρόφησης έως 8m.

FAP-40

LC 152F
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:
2.5 hp
ΙΣΧΥΣ:
1"1/2x1"1/2
ΣΤΟΜΙΟ:
24 m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:
200 l/min
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ :

FAP-50

G 160F
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:
5.5 hp
ΙΣΧΥΣ:
2"x2"
ΣΤΟΜΙΟ:
34 m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:
540 l/min
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ:

FAP-80

G 200F
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:
6.5 hp
ΙΣΧΥΣ:
3"x3"
ΣΤΟΜΙΟ:
29 m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ:
880 l/min
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ: